Mitä Aivojumppa- Brain Gym on?


Aivojumppa- Brain Gym on oppimiskykyä vahvistava menetelmä.

Aivojumppa on sarja liikkeitä ja tasapainotuksia, jotka parantavat aisti-informaation integroitumista
ja aivojen toimintaa eri ulottuvuuksilla luoden näin optimaalisen oppimisen tilan aivojen kaikilla tasoilla.
Aivojumppa- Brain Gym -ohjelman on kehittänyt tri Paul E Dennison yli 30-vuoden aikana toimiessaan
opetus- ja kasvatusalan asiantuntijana. Hän on itse poikana taistellut oppimisvaikeuksien kanssa, ryhtyen
1970-luvulla tutkimaan uudenlaisia, liikkumiseen perustuvia oppimistapoja, tuloksena ainutlaatuinen
järjestelmä, oppimiskinesiologia eli liikkumiseen perustuva oppimisen tutkiminen.

Paul ja hänen vaimonsa Gail Dennison ovat luoneet uusia oppimisen välineitä yhdistämällä tekniikkoja
ja tietoa lapsen kielellisestä ja motorisesta kehittymisestä, aivotutkimuksesta, akupainannasta, soveltavasta
kinesiologiasta ja näön kehityksen tutkimuksesta. Hänen tutkimuksestaan syntyi uuden toimintamallin
luominen aivopuoliskojen yhteistoiminnalle eli DLR (Dennison Laterality Repatterning) sekä Aivojumppa,
erityisten liikeharjoitteiden järjestelmä, joka integroi analyyttisen (tavallisesti vasemman) aivopuoliskon
ja kokonaisuuksia hahmottavan (tavallisesti oikean) aivopuoliskon toimivaksi kokonaisuudeksi.

Aivojumppa luo ”stressivapaan” ilmapiirin sekä opettajalle että oppijalle, soveltuen kaikkiin oppimistilanteisiin.

takaisin Toiminta-sivulle